Mediation

Wat is mediation?

Mediation is professionele bemiddeling bij een conflict. Met mediation kunt u op nette wijze uw conflict met de andere partij oplossen. Dit gebeurt met de hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil tussen een mediator en advocaten & rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u allemaal zelf, terwijl de mediator u begeleidt. Bij mediation staan beide partijen dan ook altijd achter de uiteindelijke oplossing, want hier komt u zelf mee. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten de bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Mediation is een manier om er samen uit te komen op de volgende gebieden:

  • Echtscheiding
  • Familieconflict
  • Arbeidsgeschil
  • Burenruzie

Gedragsregels & reglement

Bij iedere mediation zijn de gedragsregels, het MfN-reglement (Mediationfederatie Nederland) en de klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) van toepassing. Deze worden bij het eerste gesprek samen met de algemene voorwaarden overhandigd en kunt u hieronder vinden.

Klik hier voor het MfN-reglement
Klik hier voor de MfN-gedragsregels