Familiemediation

Relatieproblemen

Soms ontstaan er in een relatie problemen. U wilt niet uit elkaar, maar zo verder gaan maakt ook niet gelukkig. Dan kan het helpen om samen naar een familiemediator te gaan. Ik kan u helpen om samen weer in gesprek te komen. De mediation is erop gericht om met name de communicatie te verbeteren en de problemen op te lossen. Ik kan u helpen gezamenlijk terug te blikken en uw wensen voor de toekomst te formuleren. Eén of twee gesprekken kunnen genoeg zijn om te voorkomen dat u elkaar echt kwijtraakt.

Als uit elkaar gaan, de enige optie of oplossing is

Voordat de mediationgesprekken inhoudelijk zullen worden gevoerd, wordt u gevraagd de mediationovereenkomst te ondertekenen. Daarin is opgenomen wat u van mij mag verwachten en wat ik van u verwacht. Vervolgens starten de inhoudelijke gesprekken.

Zo wordt er geïnventariseerd wat jullie voorgeschiedenis is, vanaf ontmoeting tot aan de scheidingsmelding. Dit is van belang om de juiste familiebanden in beeld te krijgen, een zicht te krijgen in de opvoedcultuur die binnen uw gezin is ontstaan en op de mate van ontwrichting van jullie relatie.  Voor het proces is het belangrijk dat ieders aandeel belicht wordt en beiden worden geholpen elkaars verhaal “te horen”. Het proces naar acceptatie van de scheiding zal daardoor vaak op gang komen. Er wordt gewerkt naar respectvolle communicatie en toekomstgericht handelen en ik zal u beiden begeleiden om tot overleg te komen.

Er wordt daarna uitgebreid stilgestaan bij de kinderen (indien die er zijn).

Als alle onderwerpen zijn besproken en de gesprekken tot afspraken tussen u beiden hebben geleid, stel ik een ouderschapsplan en concept convenant op dat u ter beoordeling ontvangt. Het convenant bevat onderwerpen zoals de huisvesting, boedelscheiding, pensioenregelingen en eventuele partneralimentatie.

Voordat alle documenten definitief worden getekend krijgt u nog even bedenktijd. Het is goed om even wat tijd te nemen nu alles definitief op een rijtje staat. Als uw eventuele opmerkingen zijn verwerkt of vragen zijn beantwoord, kunt u beiden het convenant ondertekenen.

Wat daarna volgt is slechts nog een administratieve fase bij de rechtbank.

Als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt het convenant en het ouderschapsplan, via een samenwerkende advocaat, ingediend bij de rechter. Zodra deze uitspraak heeft gedaan (dit kan gemiddeld tussen de vier tot zes weken duren) wordt de beschikking naar de gemeente gestuurd en wordt de echtscheiding ingeschreven in het register. Pas na deze inschrijving bent u formeel gescheiden.

Bij alle andere vormen van samenwonen is de gang naar de rechter niet nodig en is de scheiding een feit na het ondertekenen van het convenant.

Al is de (echt-)scheiding een feit, wil dit nog niet zeggen dat de transformatie van ex-partners naar “collega’s in ouderschap” een feit is. Hier gaat vaak wat langere tijd overheen. Daarbij komt dat het ouderschapsplan aan de tekentafel is ontstaan. Ondanks alle goede bedoelingen blijkt de praktijk soms weerbarstig. Het is daarom raadzaam om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren en bij te stellen. Ook daarover worden goede afspraken gemaakt.

Hoe lang duurt de mediaton?

Het streven  is om het traject van mediation af te ronden binnen twee tot vier gesprekken van maximaal twee uur per keer, waarbij de gesprekken om de twee tot drie weken zullen plaatsvinden. Het hangt altijd van de individuele omstandigheden af hoe lang de mediation duurt.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij uw kinderen en er vindt naar wens een gesprek met uw kind plaats. Als er sprake is van een onderneming, zal soms een accountant moeten worden geraadpleegd en zullen daarmee samenhangende stukken bestudeerd en besproken moeten worden. Omdat ik maatwerk wil leveren vergt het proces om te komen tot een convenant en ouderschapsplan, maar ook het opstellen daarvan, zorgvuldigheid. Daarom is de duur van de mediation zeer verschillend. Soms zijn één of twee afspraken voldoende. Soms zijn meerdere gesprekken nodig.

Ouderschapsplan

Sinds 2009 is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Het belangrijkste is dat u zich als ouders samen verantwoordelijk voelt voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. Zowel voor als na de scheiding. Indien u duidelijke afspraken maakt, kan dat veel onenigheid voor de toekomst voorkomen. Samen met u bespreek ik alle onderdelen van het ouderschapsplan. U bepaalt in principe zelf wat u belangrijk vindt en welke afspraken u vastlegt. De wet stelt wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • Verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen
  • Co-ouderschap / geen co-ouderschap
  • Dagen en tijdstippen waar de kinderen zijn
  • Hoe het brengen en halen geregeld wordt
  • Regeling rond feestdagen, verjaardagen en andere bijzondere dagen
 • Verdeling van de vakanties
 • De hoogte van de kosten voor de zorg
 • Berekening van de kinderalimentatie
 • Wijze van elkaar informeren en hoe vaak
 • Wijze van samen beslissingen nemen en waarover
 • Adres waar de kinderen worden ingeschreven
 • Hoe het contact met vrienden en familie wordt geregeld

Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan en de wijze hoe u dit gaat doen hierin op te nemen. En wanneer u het eens bent, leg ik uw afspraken nauwkeurig vast en dient u beiden het ouderschapsplan te ondertekenen. Wenst u meer informatie, kijk dan op de website www.uitelkaar.nl, hier leest u meer over het opstellen van het ouderschapsplan.

Kinder- en partneralimentatie

Ook al bent u gescheiden: u blijft samen verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen, totdat uw kind 21 jaar wordt. Die kosten worden naar draagkracht verdeeld. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Bij de berekening houd ik rekening met de verdeling van de zorg en de hoogte van uw inkomen. Pas na een berekening weet u of u kinderalimentatie moet betalen of juist ontvangt.

Ex-partners

Als u officieel uit elkaar gaat, houdt de onderhoudsplicht niet op. Hebt u niet genoeg inkomsten? Dan moet uw ex-partner meestal alimentatie betalen. Dit moet totdat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit. Ook als u gaat samenwonen met een ander alsof u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, stopt de alimentatie.

De toegevoegde waarde van een familiemediator

Er komt zoveel op u af wanneer u besluit uit elkaar te willen gaan. Allerlei juridische zaken moeten worden geregeld. Wie gaat waar wonen? Hoe verdeel ik alle spullen eerlijk. Kan ik voorkomen dat ik ruzie maak waar de kinderen bij zijn? En hoe kan ik mijn ex nog waarderen als ouder van mijn kind? Pfff waar moet ik überhaupt beginnen? Dit is precies waar een familiemediator u bij helpt.

Als echtscheidingsmediator begeleid ik u stap voor stap door alle fases heen zodat er niets vergeten wordt. Als familiemediator help ik u tevens om het belang van de kinderen niet uit het oog te verliezen wanneer u voor uw eigen belangen opkomt.

Waarom niet zonder een familiemediator?

Beslissingen die genomen worden terwijl je gedachten vertroebeld worden door emoties, zijn geen duurzame beslissingen. De ervaring leert dat men meestal spijt krijgt van emotioneel genomen beslissingen zodra de emoties minder zijn geworden. Wat als dan alles al geregeld is? Er is dan helaas geen weg meer terug.